Udlændinge- og Integrationsudvalget (UUI) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 280

Vil ministeren indhente en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, der belyser, om styrelsen er enig med vurderingen fra asylchef Eva Singer, Dansk Flygtningehjælp, og lektor Jesper Lindholm, Aalborg Universitet i artiklen ”Fejl fra Udlændingestyrelsen rejser tvivl om hjemsendelse af somaliere”, Information, 20. december 2017, når de påpeger, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen R.H. mod Sverige (sag nr. 4601/14) alene handler om forholdene i Mogadishu og ikke generelt i det sydlige og centrale Somalia?
Dato: 05-01-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: Udlændingestyrelsen

Endeligt svar

Dokumentdato: 02-02-2018
Modtaget: 02-02-2018
Omdelt: 02-02-2018

UUI alm. del - svar på spm. 280 om ministeren vil indhente en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, der belyser, om styrelsen er enig med vurderingen fra asylchef Eva Singer, Dansk Flygtningehjælp, og lektor Jesper Lindholm, Aalborg Universitet i artiklen ”Fejl fra Udlændingestyrelsen rejser tvivl om hjemsendelse af somaliere”, Information, 20. december 2017, fra udlændinge- og intgrationsministeren

UUI alm. del - svar på spm. 280.docx
Html-version
UUI alm. del - svar på spm. 278.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 05-01-2018
Modtaget: 05-01-2018
Omdelt: 05-01-2018

Spm. om ministeren vil indhente en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, der belyser, om styrelsen er enig med vurderingen fra asylchef Eva Singer, Dansk Flygtningehjælp, og lektor Jesper Lindholm, Aalborg Universitet i artiklen ”Fejl fra Udlændingestyrelsen rejser tvivl om hjemsendelse af somaliere”, Information, 20. december 2017, til udlændinge- og intgrationsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version