Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 221

Ministeren bedes oplyse antallet af kontrolbesøg, som SKAT har gennemført på privat grund år for år fra 2010 og frem til udgangen af 2017. Antallet af kontrolbesøg bedes fordelt på, hvorvidt disse er gennemført på baggrund af hjemlen til at kontrollere på privat grund uden dommerkendelse eller med en forudgående dommerkendelse. Ministeren bedes ligeledes oplyse, hvor mange af disse kontrolbesøg, der har ført til sager eller påbud af henholdsvis skattemæssig eller anden karakter, samt hvor mange sager der samlet set er blevet oprettet pr. år på baggrund af de gennemførte kontrolbesøg på privat grund. Svaret bedes sendt til Skatteudvalget inden samrådet om samrådsspørgsmål AD-AG.
Dato: 31-01-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: skattekontrol

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 31-01-2018
Modtaget: 31-01-2018
Omdelt: 31-01-2018

Spm. om at oplyse antallet af kontrolbesøg, som SKAT har gennemført på privat grund år for år fra 2010 og frem til udgangen af 2017, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version