Udlændinge- og Integrationsudvalget (UUI) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 336

Hvornår bør et fagministerium sætte sin sagsbehandling af et givent område i bero, hvis en storkammer afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol rejser en række spørgsmål som kræver nærmere overvejelser i det pågældende ministerium?
Dato: 15-01-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: flygtninge og asylansøgere

Endeligt svar

Dokumentdato: 08-02-2018
Modtaget: 08-02-2018
Omdelt: 09-02-2018

UUI alm. del - svar på spm. 336 om, hvornår bør et fagministerium sætte sin sagsbehandling af et givent område i bero, hvis en storkammer afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol rejser en række spørgsmål, fra justitsministeren

Svar spm. 336.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-01-2018
Modtaget: 15-01-2018
Omdelt: 15-01-2018

Spm. om, hvornår bør et fagministerium sætte sin sagsbehandling af et givent område i bero, hvis en storkammer afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol rejser en række spørgsmål, til justitsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
Titel
UUI, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål M: Samrådsspm. om, hvilke konsekvenser Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse i sagen Paposhvili mod Belgien får for den danske praksis for tildeling af humanitære opholdstilladelser m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 15.01.2018
UUI, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 207: Spm. om, hvilket ministerium der normalt har ansvaret for, at dansk lov og praksis er i overensstemmelse med praksis fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol m.v., til justitsministeren 15.01.2018
UUI, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 330: Spm. om, hvornår blev Justitsministeriet første gang bekendt med, at der var behov for at justere den hidtidige praksis for meddelelse af humanitære opholdstilladelser, til justitsministeren 15.01.2018
UUI, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 331: Spm. om, hvorvidt det er Justitsministeriets vurdering, at et fagministerium skal have iværksat en fast procedure for løbende at kunne overvåge, om dansk ret til stadighed er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, til justitsministeren 15.01.2018
UUI, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 332: Spm. om ministeriets besvarelse af UUI alm. del – spm. 207 bedes Justitsministeriet oplyse, hvem der i så fald har ansvaret, til justitsministeren 15.01.2018
UUI, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 334: Spm. om oplysning om, med hvilket formål og forventning ministeriet generelt retter henvendelse til et fagministerium i forhold til nye domme afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, til justitsministeren 15.01.2018
UUI, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 335: Spm. om, hvorvidt det efter Justitsministeriets vurdering er tilstrækkeligt for et fagministerium at henvise til et højt arbejdspres som forklaring på, at det pågældende ministerium ikke har levet op til ansvaret, til justitsministeren 15.01.2018