Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 174

Ministeren bedes redegøre for antallet af civile søgsmål de seneste 5 år mod personer med psykiske funktionsnedsættelser på baggrund af episoder, hvor en beboer gør udfald mod eller overfalder personale på et bosted.
Dato: 11-01-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: socialpolitik

Endeligt svar

Dokumentdato: 08-02-2018
Modtaget: 08-02-2018
Omdelt: 08-02-2018

SOU alm. del - svar på spm. 174 om, at redegøre for antallet af civile søgsmål de seneste 5 år mod personer med psykiske funktionsnedsættelser på baggrund af episoder, hvor en beboer gør udfald mod eller overfalder personale på et bosted, fra børne- og socialministeren

SOU alm. del - svar på spm. 174.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 11-01-2018
Modtaget: 11-01-2018
Omdelt: 11-01-2018

Spm. om, at redegøre for antallet af civile søgsmål de seneste 5 år mod personer med psykiske funktionsnedsættelser på baggrund af episoder, hvor en beboer gør udfald mod eller overfalder personale på et bosted, til børne- og socialministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
Titel
SOU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 173: Spm. om, hvad ministerens holdning er til, at faglige organisationer på vegne af deres medlemmer anlægger civile søgsmål mod personer med psykiske funktionsnedsættelser, til børne- og socialministeren 11.01.2018
SOU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 175: Spm. om at forholde sig til udsagnet om, at socialpædagoger ikke har andet valg end at stævne skadevolderen for at få erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste, til børne- og socialministeren 11.01.2018
SOU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 176: Spm. om, hvilken rolle de faglige organisationer spiller over for deres medlemmer, som rejser krav om erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste efter episoder, hvor en beboer gør udfald mod eller overfalder personale på et bosted, til børne- og socialministeren 11.01.2018
SOU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 177: Spm., om at redegøre for forholdet mellem anmeldelse af en arbejdsskade og anlæggelse af et civilt søgsmål på baggrund af episoder, hvor en beboer gør udfald mod eller overfalder personale på et bosted, til børne- og socialministeren 11.01.2018
SOU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 178: Spm., om at redegøre for kommunens ansvar i sager, hvor en beboer gør udfald mod eller overfalder personale på et bosted, og personalet efterfølgende rejser krav om erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste, til børne- og socialministeren 11.01.2018
SOU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 179: Spm. om, hvorvidt kommunerne er forpligtet til at tegne en forsikring, som dækker i forbindelse med episoder, hvor en beboer gør udfald mod eller overfalder personalet på et bosted, til børne- og socialministeren 11.01.2018
SOU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 180: Spm., om at redegøre for den relevante lovgivning i sager, hvor en beboer gør udfald mod eller overfalder personale på et bosted, og personalet efterfølgende rejser krav om erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste, til børne- og socialministeren 11.01.2018
SOU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 181: Spm., om at redegøre for de gældende forældelsesfrister i sager om erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste på baggrund af episoder, hvor en beboer gør udfald mod eller overfalder personale på et bosted, til børne- og socialministeren 11.01.2018
SOU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 182: Spm. om, hvilke rettigheder personer med psykiske funktionsnedsættelser har, såfremt der anlægges civile søgsmål mod dem på baggrund af episoder med overfald eller udfald mod personalet på et bosted, til børne- og socialministeren 11.01.2018
SOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 153: Tilbagetagning af svar på SOU alm. del – spm. 173-182, fra børne- og socialministeren 06.02.2018