Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 109

Vil ministeren oplyse, om der er udbredt indsatser til udsatte, hvor der har været risiko for, at de forværrer en situation, jf. side 29 i Rigsrevisionens beretning nr. 6/2017 om viden fra puljer på socialområdet?
Dato: 05-12-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne: satspulje

Endeligt svar

Dokumentdato: 07-02-2018
Modtaget: 07-02-2018
Omdelt: 08-02-2018

SOU alm. del - svar på spm. 109 om der er udbredt indsatser til udsatte, hvor der har været risiko for, at de forværrer en situation, jf. side 29 i Rigsrevisionens beretning nr. 6/2017 om viden fra puljer på socialområdet, fra børne- og socialministeren

Svar på spm. 109
Html-version

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 21-12-2017
Modtaget: 21-12-2017
Omdelt: 21-12-2017

SOU alm. del - foreløbigt svar på spm. 109 om der er udbredt indsatser til udsatte, hvor der har været risiko for, at de forværrer en situation, jf. side 29 i Rigsrevisionens beretning nr. 6/2017 om viden fra puljer på socialområdet, fra børne- og socialministeren

SOU alm. del - foreløbigt svar på spm. 109.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 05-12-2017
Modtaget: 05-12-2017
Omdelt: 05-12-2017

Spm. om der er udbredt indsatser til udsatte, hvor der har været risiko for, at de forværrer en situation, jf. side 29 i Rigsrevisionens beretning nr. 6/2017 om viden fra puljer på socialområdet, til børne- og socialministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
Titel
SOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 70: Rigsrevisionens beretning 6/2017 om viden fra puljer på socialområdet afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 05.12.2017
SOU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 104: Spm. om med henvisning til Rigsrevisionens beretning med Statsrevisorernes bemærkninger (nr. 6/2017) om viden fra puljer på socialområdet at oplyse, om samtlige af de puljeevalueringer, som blev aftalt i de foregående satspuljeaftaler, er blevet gennemført, til børne- og socialministeren 05.12.2017
SOU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 105: Spm. om ministeren på baggrund af citat i pressemeddelelsen af 10. november 2017 om satspuljeaftalen: Pengene skal bl.a. bruges på at udbrede indsatser, vi ved virker, så de bliver taget i brug flere steder i landet, vil oplyse, hvor mange af de aftalte indsatser der er baseret på positive effektevalueringer af tidligere indsatser, og hvordan de i givet fald har været grundlag for forhandlingsudspillet, til børne- og socialministeren 05.12.2017
SOU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 106: Spm. om ministeren forud for forhandlingsudspillet til satspuljeaftalen 2018-2021 prioriterede indsatser, der er baseret på gode evalueringsresultater, jf. ministeriets datastrategi og oprettelse af en særskilt afdeling til analyse og datastrategi i 2015, til børne- og socialministeren 05.12.2017
SOU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 107: Spm. om, hvor mange midler der er afsat til evaluering af de enkelte puljer i satspuljeaftalen for 2018-21, og hvordan der skal følges op på, om indsatserne virker og har effekt, til børne- og socialministeren 05.12.2017
SOU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 108: Spm. om, hvordan ministeren agter at sørge for at iværksætte indsatser fremadrettet, der er baseret på solid viden om indsatsernes effekt, eller sørge for at der bliver indsamlet viden til brug for fremtidige indsatser, og hvor stor en andel af satspuljemidlerne for 2018-2021 der er afsat til evaluering, til børne- og socialministeren 05.12.2017
SOU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 110: Spm. om, hvordan ministeriet følger op på, om kommunernes arbejde med indsatser for udsatte bliver tilrettelagt og gennemført på en måde, så det er muligt at benytte resultaterne til at evaluere, om indsatserne kan have effekt i andre kommuner og på landsplan, til børne- og socialministeren 05.12.2017
SOU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 111: Spm. om opdatering af Vidensportalen er en grundlæggende forudsætning for at udbrede virkefulde indsatser til andre områder og kommuner, til børne- og socialministeren 05.12.2017