Europaudvalget (EUU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 60

Ministeren bedes oplyse, hvilke af Europarådets medlemslande, der på linje med Danmark har vedtaget at gøre dommene fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol gældende. Der tænkes på inkorporeringsloven (LBK nr. 750 af 19. oktober 1998), idet det bemærkes, at flere medlemmer af Europarådet, herunder Italien, Grækenland og flere andre EU-lande, ikke inkorporerer alle domme fra Menneskerettighedsdomstolen som Danmark gør. Ministeren bedes redegøre for denne forskel i praksis landene imellem, ligesom det i øvrigt bedes oplyst, hvordan den gældende lov gælder for Grønland og Færøerne, jf. inkorporeringslovens § 5.
Dato: 11-01-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: menneskerettigheder, retlige anliggender, konventioner

Endeligt svar

Dokumentdato: 09-02-2018
Modtaget: 09-02-2018
Omdelt: 09-02-2018

EUU alm. del - svar på spm. 60 om, hvilke af Europarådets medlemslande, der på linje med Danmark har vedtaget at gøre dommene fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol gældende, fra justitsministeren

Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål 60 ad EUU alm. del af 11. januar 2018 vedr. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol..docx
Html-version
Besvarelse af spm. 60 alm. del EUU.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 11-01-2018
Modtaget: 11-01-2018
Omdelt: 11-01-2018

Spm. om, hvilke af Europarådets medlemslande, der på linje med Danmark har vedtaget at gøre dommene fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol gældende, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version