Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om den globale indsats på klimaområdet.
Af Christian Poll (ALT), Jens Joel (S), Maria Reumert Gjerding (EL), Ida Auken (RV) og Pia Olsen Dyhr (SF).
(Anmeldelse 22.02.2017. Fremme 24.02.2017. Forhandling 18.04.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 73 af Mikkel Dencker (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 74 af Thomas Danielsen (V), Carsten Bach (LA) og Mette Abildgaard (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 75 af Christian Poll (ALT), Jens Joel (S), Maria Reumert Gjerding (EL), Sanne Bjørn (RV) og Lisbeth Bech Poulsen (SF)).
Forespørgsel til finansministeren om den kommende aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2018 m.v.
Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) .
(Anmeldelse 14.03.2017. Fremme 21.03.2017. Forhandling 18.04.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 76 af Lisbeth Bech Poulsen (SF), Benny Engelbrecht (S), Pelle Dragsted (EL), Josephine Fock (ALT) og Kristian Hegaard (RV). Forslag til vedtagelse nr. V 77 af Susanne Eilersen (DF), Jacob Jensen (V), Joachim B. Olsen (LA) og Rasmus Jarlov (KF)).
Forslag til lov om videnskabelig uredelighed m.v.
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 25.01.2017. 1. behandling 02.02.2017. Betænkning 04.04.2017. 2. behandling 18.04.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond.
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 25.01.2017. 1. behandling 02.02.2017. Betænkning 21.03.2017. 2. behandling 18.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje af almene boliger, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om ejerlejligheder. (Medfinansiering af Center for Boligsocial Udvikling, mulighed for afskæring af klageadgang og ejerlejlighedsopdeling).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 22.02.2017. 1. behandling 14.03.2017. Betænkning 05.04.2017. 2. behandling 18.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Ændring af alderskrav for unge personers beskæftigelse og alderskrav til bevillingshavere og bestyrere m.v.).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 11.01.2017. 1. behandling 26.01.2017. Betænkning 30.03.2017. 2. behandling 18.04.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om markedsføring.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 12.10.2016. 1. behandling 08.11.2016. Betænkning 30.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed. (Ændring af lånegrænse for fritidshuse).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 22.03.2017. 1. behandling 28.03.2017. Betænkning 18.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje. (International kompetence i ægteskabssager).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 08.02.2017. 1. behandling 28.02.2017. Betænkning 04.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøbeskyttelse og lov om sikkerhed til søs. (Implementering af dele af Hongkongkonventionen).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 15.12.2016. 1. behandling 19.01.2017. Betænkning 29.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse. (Nye muligheder for visse anlæg og indretninger på klitfredede arealer og inden for strandbeskyttelseslinjen samt inden for sø- og åbeskyttelseslinjen).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 25.01.2017. 1. behandling 02.02.2017. Betænkning 05.04.2017).
Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 15.12.2016. 1. behandling 17.01.2017. Betænkning 04.04.2017).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om at sikre, at demente ikke skal i jobafklaringsforløb.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 10.01.2017. Fremme 12.01.2017).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 25. april 2017.
Forespørgsel til børne- og socialministeren om at sikre demente en bedre og mere sammenhængende sagsbehandling på socialområdet.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 10.01.2017. Fremme 12.01.2017).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 25. april 2017.
Forespørgsel til justitsministeren om at sikre, at varigt inhabile personer ikke skal trækkes igennem retssager.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 10.01.2017. Fremme 12.01.2017).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 25. april 2017.
Forslag til lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde. (Europol).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 28.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og forskellige andre love. (Ændrede procedurer vedrørende nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter m.m.).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 05.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 05.04.2017).
Forespørgsel til udenrigsministeren om konflikten mellem Rusland og Ukraine.
Af Marie Krarup (DF) m.fl.
(Anmeldelse 10.01.2017. Fremme 12.01.2017).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 25. april 2017.
Forespørgsel til udenrigsministeren om den danske forhandlingsposition i forhold til den forestående britiske udmeldelse af EU.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Anmeldelse 01.02.2017. Fremme 03.02.2017).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 25. april 2017.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0