L 40 Forslag til lov om markedsføring.
Af: Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 12-10-2016
1. behandlet / henvist til udvalg 08-11-2016
Betænkning afgivet 30-03-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 20-04-2017
3. behandlet, vedtaget 25-04-2017
Ministerområde:
Erhvervs- og Vækstministeriet
Resumé:
Med lovforslaget indføres en forenklet markedsføringslov, som har til formål at understøtte gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation og at understøtte velfungerende markeder og effektiv konkurrence.

Lovforslaget er baseret på Markedsføringsudvalgets forslag til en ny markedsføringslov.

Loven træder i kraft den 1. juli 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 92 (S, DF, V, LA, RV, SF og KF), imod stemte 14 (EL og ALT), hverken for eller imod stemte 1 (T).