Udlændinge- og Integrationsudvalget (UUI) Alm. del
Samling: 2016-17

Spørgsmål 668

Hvilke forpligtelser til en undersøgelse af behandlingsmulighederne i det modtagende land giver det de danske myndigheder i sager om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i afsnit 189 i dommen Paposhvili mod Belgien af 13. december 2016 slår fast, at den tilbagesendende stat er forpligtet til i hver enkelt sag (”on a case-by-case basis”) at undersøge, om den behandling, der generelt er til stede i modtagerlandet, er tilstrækkelig og passende for at sikre, at ansøgeren ikke ved tilbagesendelse udsættes for en krænkelse af EMRK’s artikel 3?
Dato: 05-04-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne: EU

Endeligt svar

Dokumentdato: 02-02-2018
Modtaget: 02-02-2018
Omdelt: 02-02-2018

UUI alm. del - svar på spm. 668 om, hvilke forpligtelser til en undersøgelse af behandlingsmulighederne i det modtagende land det giver de danske myndigheder i sager om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b m.v., fra udlændinge- og integrationsministeren

UUI alm del - svar på spm. 668.docx
Html-version
UUI alm. del - svar på spm. 665.docx
Html-version

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 19-10-2017
Modtaget: 19-10-2017
Omdelt: 19-10-2017

UUI alm. del - foreløbigt svar på spm. 668 om, hvilke forpligtelser til en undersøgelse af behandlingsmulighederne i det modtagende land det giver de danske myndigheder i sager om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b m.v., fra udlændinge- og integrationsministeren

UUI alm. del - foreløbigt svar på spm. 668.docx
Html-version
UUI alm. del - foreløbigt svar på spm. 665.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 05-04-2017
Modtaget: 05-04-2017
Omdelt: 05-04-2017

Spm. om, hvilke forpligtelser til en undersøgelse af behandlingsmulighederne i det modtagende land det giver de danske myndigheder i sager om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b m.v., til udlændinge- og integrationsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version