L 74 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser).
Af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)
Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-12-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 08-12-2015
Betænkning afgivet 09-12-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 10-12-2015
3. behandlet, vedtaget 11-12-2015
Ministerområde:
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Resumé:
Med forslaget foreslås, at udlændinge-, integrations- og boligministeren skal kunne beslutte, at transportører kan pålægges strafansvar, hvis de bringer udlændinge uden fornøden rejselegitimation og visum her til landet fra et andet Schengenland, hvis der er indført midlertidig grænsekontrol ved den pågældende grænse.

Formålet med ordningen er at sikre, at transportører foretager en kontrol af rejsendes legitimation og visum, inden de pågældende bringes her til landet. Den foreslåede ordning ligner den ordning, der gælder i dag i forhold til transportører, der bringer udlændinge til Danmark fra et ikke-Schengenland.

Lovforslaget er en opfølgning på regeringens asyludspil og skal ses i sammenhæng med regeringens øvrige tiltag på området.

Forslaget ønskes hastebehandlet.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 77 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 24 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.