L 74 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser).
Af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)
Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Tidsplan

Fremsat 04-12-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 08-12-2015
Deputation 09-12-2015
Politisk drøftelse 09-12-2015
Frist for politiske bemærkninger 09-12-2015
Frist for ændringsforslag 09-12-2015
Frist for spørgsmål 09-12-2015
Frist for svar 09-12-2015
Betænkning afgivet 09-12-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 10-12-2015
3. behandlet, vedtaget 11-12-2015