B 72 Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til stor knallert og lille motorcykel for 16-årige.
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2013-14
Status: Bortfaldet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-03-2014
1. behandlet/henvist til udvalg 26-05-2014
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Forslaget indebar, at Folketinget pålagde regeringen at fremsætte lovforslag, der gav 16-årige mulighed for at erhverve kørekort til stor knallert (kategori AM) og lille motorcykel (kategori A1).