B 72 Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til stor knallert og lille motorcykel for 16-årige.
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2013-14
Status: Bortfaldet

Tidsplan

Fremsat 28-03-2014
1. behandlet/henvist til udvalg 26-05-2014
Frist for spørgsmål 28-05-2014
Politisk drøftelse 02-06-2014
Frist for politiske bem. og ÆF 02-06-2014
Frist for svar 02-06-2014