Beslutningsforslag

Din søgning gav 124 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 124 Forslag til folketingsbeslutning om støtte til kurdernes kamp mod ISIL i Syrien. Nikolaj Villumsen (EL), Stine Brix (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2013-14
B 123 Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL. Udenrigsminister Martin Lidegaard () 2013-14
B 122 Forslag til folketingsbeslutning om dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i Irak. Udenrigsminister Martin Lidegaard () 2013-14
B 121 Betænkning og indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse vedrørende valgene til Europa-Parlamentet. 2013-14
B 120 Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 96 af 19. maj 2014 om tilsagn om dansk støtte til Global Green Growth Institute (GGGI) tilbage. Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Christian Juhl (EL), Finn Sørensen (EL), Trine Mach (SF), Jonas Dahl (SF) 2013-14
B 119 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2012. 2013-14
B 118 Forslag til folketingsbeslutning om definition af centrale planmæssige begreber i planloven. Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF) 2013-14
B 117 Forslag til folketingsbeslutning om at pålægge regeringen at kræve et velfærdsforbehold i EU. Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF) 2013-14
B 116 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission til undersøgelse af politiets og andre myndigheders behandling af politianmeldelser indgivet af Divine Business Solutions ApS og Lisborg Holding ApS og forhold relateret hertil hos bl.a. SKAT. Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Pernille Skipper (EL) 2013-14
B 115 Forslag til folketingsbeslutning om at undersøge lovgivningsmæssige hindringer for Danmark som center for kapitalforvaltning. Kim Andersen (V), Hans Kristian Skibby (DF), Joachim B. Olsen (LA), Brian Mikkelsen (KF) 2013-14
B 114 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et grønt nationalregnskab for at fremme den grønne omstilling og bæredygtig udvikling. Steen Gade (SF), Jonas Dahl (SF), Pia Olsen Dyhr (SF) 2013-14
B 113 Forslag til folketingsbeslutning om transport af kønsmodne handyr og hundyr. Dennis Flydtkjær (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Jørn Dohrmann (DF), Søren Espersen (DF), Peter Skaarup (DF) 2013-14
B 112 Forslag til folketingsbeslutning om, at personfarlig kriminalitet begået af prøveløsladte altid skal udløse reststraffen. Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF) 2013-14
B 111 Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af anvendelsen af noget for noget-ordningen for indsatte, der er dømt for personfarlig kriminalitet. Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF) 2013-14
B 110 Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol. Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Martin Henriksen (DF) 2013-14
B 109 Forslag til folketingsbeslutning om forhøjet straf i forbindelse med førstegangsovertrædelse af indrejseforbud. Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF), Mike Legarth (KF), Mai Mercado (KF), Brian Mikkelsen (KF) 2013-14
B 108 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en bagatelgrænse for klager til Ligebehandlingsnævnet. Merete Riisager (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA) 2013-14
B 107 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af ny finansieringsform (crowdfunding) for iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Jakob Engel-Schmidt (V), Kim Andersen (V), Hans Kristian Skibby (DF), Joachim B. Olsen (LA), Mike Legarth (KF) 2013-14
B 106 Forslag til folketingsbeslutning om kortlægning af fordele og ulemper ved en ophævelse af racismeparagraffen. Simon Emil Ammitzbøll (LA), Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Tom Behnke (KF) 2013-14
B 105 Forslag til folketingsbeslutning om et charter for en sammenhængende inddragelse af civilsamfundet. Pernille Vigsø Bagge (SF), Holger K. Nielsen (SF), Sanne Rubinke (SF) 2013-14
B 104 Forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN’s børnekonvention i dansk ret. Annette Vilhelmsen (SF), Holger K. Nielsen (SF) 2013-14
B 103 Forslag til folketingsbeslutning om mænds ret til barselsorlov. Özlem Sara Cekic (SF), Eigil Andersen (SF), Pernille Vigsø Bagge (SF) 2013-14
B 102 Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk hjælp til særlig trængte grundejere i forbindelse med kommunalt påbud om kloakforbedringer og kloaktilslutning. Charlotte Dyremose (KF), Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF), Mike Legarth (KF), Mai Mercado (KF) 2013-14
B 101 Forslag til folketingsbeslutning om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap. Karina Adsbøl (DF), René Christensen (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF) 2013-14
B 100 Forslag til folketingsbeslutning om sikring af betalelige private udlejningsboliger ved genudlejning. Lars Dohn (EL), Finn Sørensen (EL) 2013-14
Din søgning gav 124 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200