Udlændinge- og Integrationsudvalgets udvalgsspørgsmål (forslagsdelen)

Din søgning gav 357 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
L 197 Spørgsmål 6 Spm. om kommentar til henvendelse af 23/5-18 fra SOS Racisme, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 28-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 15 Spm., om servicelovens bestemmelser også gælder for børn på asyl- og udrejsecentre, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 14 Spm., om vi skal hjælpe familier med børn i udsendelsesposition mest muligt, også selvom det efter ministerens opfattelse kan løses, ved at forældrene rejser ud, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 13 Spm., om det er muligt, at lade barnets tarv have en mere central placering, når de forskellige hensyn i forhold til flytninger afvejes, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 12 Spm. om, hvorfor det ikke er muligt at tilbyde familier på udrejsecentre, at de kan lave deres egen mad, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 11 Spm., om ministeren er bekendt med Dansk Flygtningehjælps rapport fra 2018, ”Trivsel og udvikling hos børn på asylcentre - om krydsfeltet mellem udlændingeloven og serviceloven”, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 10 Spm., om der er børn der mistrives på asyl- og udrejsecentre, mens de venter på at få deres sag afgjort eller venter på udsendelse, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 9 Spm., om ikke det er en dansk forpligtelse og i vores egen interesse at give børnene den bedst mulige trivsel, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 8 Spm. om, hvordan forholdene kan gøres bedre for de børn, der er kommet i klemme i asylsystemet og på hjem- og udrejsecentre, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 7 Spm. om, hvordan ministeren vil følge op på den kritik, der rejses af Dansk Flygtningehjælp, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 6 Spm., om Danmark har et ansvar for de børn, der mod deres vilje må opholde sig på udrejse- og hjemrejsecentre gennem længere tid, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 5 Spm., om der er børn, der opholder sig på udrejsecentre på ubestemt tid, fordi deres forældre ikke vil udrejse og ikke kan tvinges til udrejse m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 4 Spm., om det oprindeligt var intentionen, at familier med børn først skulle overføres til udrejsecentre, når en udrejse var nært forestående m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 3 Spm. om, hvad ministeren bygger det på, at det ikke er til skade for børnene, at de gennem længere tid opholder sig på udrejse- eller hjemrejsecentre, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 2 Spm., om det er ok, at børnene mistrives, mens de opholder sig på udrejse- og hjemrejsecentre, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 1 Spm. om ministeren er enig i, at børn ikke skal være gidsler i deres forældres asylsag m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 24-05-2018
(2017-18)
L 231 Spørgsmål 10 Spm. om, hvad forskellen er på boliglisten i dette forslag og regeringens ghettoliste m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 23-05-2018
(2017-18)
L 231 Spørgsmål 9 Spm. om boligkravet i lovforslaget ikke alene er de mest udsatte boligområder, men en større del af boligområderne m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 23-05-2018
(2017-18)
B 137 Spørgsmål 3 Spm., om man kan se på muligheder for brugerbetaling for tolkeydelser på retsområdet og asylområdet, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 23-05-2018
(2017-18)
B 137 Spørgsmål 2 Spm., om den forventede tidsplan for at etablere en certificeringsordning med angivelse af konkrete milepæle for arbejdet m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 23-05-2018
(2017-18)
B 137 Spørgsmål 1 Spm., om der planer om at udbrede certificeringsordningen fra sundhedsområdet til hele den offentlige sektor m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 23-05-2018
(2017-18)
B 107 Spørgsmål 10 Spm. om, hvordan varetægtsfængsling påvirker muligheden for afsoning i hjemlandet m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 23-05-2018
(2017-18)
L 239 Spørgsmål 5 Spm. om, hvad der er til hinder for, at opholdstilladelser efter henholdsvis udlændingelovens § 7, stk. 1 og stk. 2 meddeles ”med henblik på midlertidigt ophold" m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 22-05-2018
(2017-18)
L 239 Spørgsmål 4 Spm. om besvarelsen af spørgsmål 1 til L 239 m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 22-05-2018
(2017-18)
L 231 Spørgsmål 8 Spm. om kommentar til henvendelse af 21/5-18 fra Bo Finsen og Lene Nielsen m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 22-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 357 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200