Venstre,
Ulla Tørnæs - Fotograf Steen Brogaard

Ulla Tørnæs (V)

Minister, Venstre

Minister for udviklingssamarbejde

Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2
1448 København K

Ministertlf.:
+45 3392 0000
E-mailadresse:
Hjemmeside:

Ulla Pedersen Tørnæs, født 4. september 1962 i Esbjerg, datter af fiskeskipper og fhv. minister Laurits Tørnæs og direktør Katty Tørnæs.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Sydjyllands Storkreds fra 13. november 2007 til 30. juni 2014.
Folketingsmedlem for Venstre i Ribe Amtskreds fra 21. september 1994 til 13. november 2007.
Kandidat for Venstre i Esbjerg Bykredsen fra 2007 til 2012.
Kandidat for Venstre i Esbjergkredsen fra 1994 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Minister for udviklingssamarbejde fra 28. november 2016.
Uddannelses- og forskningsminister fra 29. februar 2016 til 28. november 2016.
Minister for udviklingsbistand fra 18. februar 2005 til 23. februar 2010.
Undervisningsminister fra 27. november 2001 til 18. februar 2005.
Politisk ordfører 1998-2001. Medlem af bestyrelsen for Venstres folketingsgruppe 1994-2001. Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre 1. jul. 2014 - 29. feb. 2016.


Uddannelse og erhverv
Påbegyndt jurastudiet, Københavns Universitet, 1991.
Erhvervssproglig korrespondent i engelsk og erhvervssproglig diplomuddannelse i fransk, Handelshøjskolen, København, fra 1985 til 1988.
Universitetsstudier, Chambéry, Frankrig, fra 1984 til 1985.
Exam.art. (fransk), Odense Universitet, fra 1982 til 1984.
Gymnasieophold, Chambéry, Frankrig, fra 1981 til 1982.
Nysproglig student, Esbjerg Statsskole, 1981.

Ansat i sekretariatet for Venstres folketingsgruppe, fra 1986 til 1994.


Tillidshverv
Landsformand for Danmarks Liberale Studerende 1988-1990. Medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget for Venstre i Østre Storkreds 1988-1991. Vicepræsident i The International Federation of Liberal and Radical Youth 1989-1993. Medlem af Venstres hovedbestyrelse 1998-2010 og igen fra 2014. Medlem af bestyrelsen for Plan Danmark 2010-2013. Medlem af bestyrelsen for Danish Liberal Democracy Programme (DLDP) 2010-2016.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]