Alternativet,
Roger Matthiesen - Fotograf Steen Brogaard

Roger Courage Matthisen (ALT)

Medlem af Folketinget, Alternativet

Udviklingskonsulent, skuespiller

Manøgade 9, st. tv.
2100 København Ø

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4802
Mobil:
+45 6162 4650
E-mailadresse:

Roger Courage Matthisen, født 1. april 1976 i Århus, søn af fhv. jurist Shakespeare Courage og ufaglært Evy Matthisen. Samlevende med digital projektleder Ane Marie Fjelstrup. Parret har to børn, Joshua Courage Fjelstrup-Matthisen, født i 2010, og Chloe Courage Fjelstrup-Matthisen, født i 2011.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Alternativet i Fyns Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Alternativet i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2015.


Parlamentarisk karriere
Transportordfører, boligordfører, landdistrikts- og øordfører, fiskeriordfører, færøerneordfører, grønlandsordfører og ordfører vedr. det tyske mindretal.


Uddannelse og erhverv
Certificeret NLP Team Management Coach, 2013.
Certificeret i DISK personlighedsværktøjer, 2007.
Bachelor i økonomi, engelsk og kommunikation, Copenhagen Business School, fra 2006 til 2009.
Bachelor i drama, skuespil og teaterhistorie, Statens Teaterskole, fra 1999 til 2003.

CEO, BabyCourage ApS, fra 2012 til 2015.
Business Coach, Artlab, fra 2012 til 2015.
Selvstændig udviklingskonsulent og business coach, RM Resources, fra 2008.
Professionel skuespiller, freelancekunstner og foredragsholder, fra 2003.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Færøudvalget
Grønlandsudvalget
Ligestillingsudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Udvalget for Småøer
Udvalget for Landdistrikter og Øer

Stedfortræder i
Den Parlamentariske Fors. for EU-Middelhavsområdet

Aktuelle ordførerskaber

Boligordfører
Færøerneordfører
Fiskeriordfører
Grønlandsordfører
Landdistrikts- og øordfører
Ligestillingsordfører
Transportordfører
Ordfører vedr. det tyske mindretal

Hvervregisteret

Selvstændig virksomhed

Selvstændig konsulentvirksomhed med RM Resources.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]