Socialdemokratiet,
Pernille Rosenkrantz-Theil, Socialdemokratiet - Fotograf Steen Brogaard

Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4078
E-mailadresse:

Pernille Rosenkrantz-Theil, født 17. januar 1977 i Skælskør, datter af skoleleder Jørgen Rosenkrantz-Theil og psykoterapeut Linda Rosenkrantz-Theil.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sjællands Storkreds fra 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Fyns Storkreds fra 15. september 2011 til 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Østre Storkreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Fyns Amtskreds fra 20. november 2001 til 8. februar 2005.
Midlertidigt folketingsmedlem for Enhedslisten i Østre Storkreds fra 20. april 1999 til 31. juli 1999.
Kandidat for Socialdemokratiet i Vordingborgkredsen fra 2013.
Kandidat for Socialdemokratiet i Odense Østkredsen fra 2009 til 2013.
Kandidat for Enhedslisten i Brønshøjkredsen fra 2003 til 2006.
Kandidat for Enhedslisten i Odense Østkredsen fra 2001 til 2003.
Kandidat for Enhedslisten i Otterupkredsen fra 2001 til 2003.
Kandidat for Enhedslisten i Nørrebrokredsen fra 1996 til 2001.


Parlamentarisk karriere
Børneordfører fra 2017, socialordfører fra 2014, handicapordfører 2014-2015 og klima- og energiordfører 2011-2014. Formand for Børne- og Undervisningsudvalget. Medlem af Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget.


Uddannelse og erhverv
Bachelor i statskundskab, Københavns Universitet, fra 1998 til 2003.

Ledelseskonsulent, 3F's formandssekretariat, fra 2009 til 2011.
Konsulent og rådgiver, FOA, 2008.
Underviser, Krogerup Højskole, 2006.
Folkekirkens Nødhjælp, 1999 og 2001.
Kampagneleder for Operation Dagsværk, København, 1998.
Koordinator for den fri ungdomsuddannelse, Det frie Gymnasium, fra 1996 til 1997.
Hjemmehjælper, Søllerød Kommune, 1995.


Tillidshverv
Næstformand i Krogerup Højskoles bestyrelse fra 2014.


Publikationer
Har bidraget til »En dollar om dagen«, Pressto, 2001 og »Fra kamp til kultur - 20 smagsdommere skyder med skarpt«, Politiken Bøger, 2004. Har skrevet »Ned og op med stress«, Gyldendal, 2010.

Aktuelle udvalgsposter

Formand for
Undervisningsudvalget

Medlem af
Beskæftigelsesudvalget
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget

Stedfortræder i
Statsrevisorerne

Aktuelle ordførerskaber

Børneordfører
Socialordfører

Hvervregisteret

Selvstændig virksomhed

Afholder aflønnede foredrag om stress.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [09.04.2018]