Socialdemokratiet,
Karen Hækkerup - Fotograf Steen Brogaard

Karen Hækkerup (S)

Fhv. medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Fhv. minister

Karen Angelo Hækkerup, født 12. juni 1974 i Hillerød, datter af pensioneret lærer Erik Debois og psykolog Kirsten Angelo Schmidt. Gift med MF Ole Hækkerup. Parret har børnene Mads, født i 2000, Ellen, født i 2002, og Kirstine, født i 2007.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Storkreds fra 13. november 2007 til 20. oktober 2014.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Tårnbykredsen fra 2007 til 2014.
Kandidat for Socialdemokratiet i Amagerkredsen fra 2004 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Justitsminister fra 12. december 2013 til 10. oktober 2014.
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri fra 9. august 2013 til 12. december 2013.
Social- og integrationsminister fra 3. oktober 2011 til 9. august 2013.
Retsordfører 2007-2011 og forbrugerpolitisk ordfører 2005-2007.


Uddannelse og erhverv
Cand.scient.pol., Københavns Universitet, fra 2000 til 2010.
Bachelor i statskundskab, Københavns Universitet, fra 1995 til 2000.
Historie, Odense Universitet, fra 1994 til 1995.
Gymnasiet, Odense Katedralskole, fra 1990 til 1993.


Tillidshverv
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation 1998-2005. Medlem af bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab 2001-2005. Medlem af bestyrelsen for Støttecenter mod incest i Danmark 2008-2011.


Biografien opdateres ikke længere fra 20. oktober 2014.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [14.12.2017]