Liberal Alliance,
Joachim B. Olsen - Fotograf Steen Brogaard

Joachim B. Olsen (LA)

Medlem af Folketinget, Liberal Alliance

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4901
Mobil:
+45 6162 5093
E-mailadresse:

Joachim Brøchner Olsen, født 31. maj 1977 i Aalborg, søn af pensioneret plejer Vagn Edward Olsen og pensioneret sygeplejerske Inge Brøchner Pedersen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Københavns Omegns Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Liberal Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2010.


Parlamentarisk karriere
Finansordfører, skatteordfører, erhvervsordfører, it-ordfører, iværksætterordfører og forbrugerordfører.


Uddannelse og erhverv
Historiestudier, University of Idaho, USA, fra 1999 til 2002.
Student, Nørresundby Gymnasium, fra 1994 til 1998.
Sct. Mariæ Skole, Aalborg, fra 1984 til 1994.

Selvstændig, fra 2009 til 2011.
Professionel atletikudøver, fra 2002 til 2009.


Tillidshverv
Formand for D.E.F., Dansk Elitesportsudøveres Forening 2007-2010.


Publikationer
Har skrevet »Du kan meget mere end du tror«, People's Press, 2009.


Udmærkelser
Har i kuglestødning vundet EM-sølv i 2002, OL-sølv i 2004, VM-bronze i 2004, EM-guld i 2005, EM-bronze i 2006, VM-bronze i 2006 og EM-bronze i 2007.

Aktuelle udvalgsposter

Formand for
Finansudvalget

Næstformand for
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Skatteudvalget

Medlem af
Beskæftigelsesudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Erhvervsordfører
Finansordfører
Forbrugerordfører
It-ordfører
Iværksætterordfører
Skatteordfører

Hvervregisteret

Medlemmet har ikke indsendt oplysninger i henhold til reglerne om registrering af folketingsmedlemmernes hverv og økonomiske interesser.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [28.11.2017]