Alternativet,
Christian Poll - Fotograf Steen Brogaard

Christian Poll (ALT)

Medlem af Folketinget, Alternativet

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4803
Mobil:
+45 6162 4652
E-mailadresse:

Christian Søren Poll, født 22. februar 1965 i København, søn af advokat Søren Poll og butiksassistent Aase Storm. Gift.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Alternativet i Nordsjællands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Alternativet i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2014.


Parlamentarisk karriere
Energiordfører, klimaordfører, miljøordfører, landbrugsordfører, fødevareordfører, grøn omstillingsordfører, naturordfører, dyrevelfærdsordfører og ordfører vedr. nordisk samarbejde.


Uddannelse og erhverv
Civilingeniør, Danmarks Tekniske Universitet, fra 1985 til 1991.
Gymnasium, Lyngby Statsskole, fra 1980 til 1983.
Folkeskole, Ulrikkenborgskolen, Lyngby, fra 1971 til 1980.

Miljøpolitisk rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening, fra 2005 til 2015.
Projektleder, Institut for Produktudvikling, Danmarks Tekniske Universitet, fra 2002 til 2005.
Akademisk medarbejder, Miljøstyrelsen, fra 1998 til 2002.
Projektmedarbejder, COWI Rådgivende Ingeniører, fra 1993 til 1998.
Faglærer, Laborantskolen i hovedstaden, fra 1992 til 1993.


Tillidshverv
Medlem af en række politikforberedende udvalg i Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Dansk Energi, Dansk Standard, Forbrugerombudsmanden og Erhvervsministeriet 2005-2015. Medlem af Miljømærkenævnet 2005-2015. Medlem af Teknologirådets repræsentantskab 2008-2013. Medlem af bedømmelsesudvalget for den danske del af EU's Miljøpris 2010-2014. Medlem af bestyrelsen for IDA Teknologivurdering (tidligere Selskabet for Teknologianalyse og -vurdering), Ingeniørforeningen 2011-2015. Medlem af censorkorpset ved Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet 2011-2015.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Europaudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Nordisk Råd

Aktuelle ordførerskaber

Dyrevelfærdsordfører
Energiordfører
Fødevareordfører
Landbrugsordfører
Miljøordfører
Grøn omstillingsordfører
Naturordfører
Ordfører vedr. nordisk samarbejde

Hvervregisteret

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov fra jobbet hos Danmarks Naturfredningsforening.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]