Socialdemokratiet,
Bjarne Corydon - Fotograf Steen Brogaard

Bjarne Corydon (S)

Fhv. medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Fhv. minister

Bjarne Fog Corydon, født 1. marts 1973 i Kolding, søn af anlægsgartner Arne Corydon og sekretær Tove Corydon. Gift med Nina Eg Hansen, afdelingschef i Social- og Indenrigsministeriet. Parret har fire børn.


Parlamentarisk karriere
Finansminister fra 3. oktober 2011 til 28. juni 2015.


Uddannelse og erhverv
Cand.scient.pol., Aarhus Universitet, fra 1992 til 2000.

Stabschef for Helle Thorning-Schmidt og leder af Socialdemokratiets analyse- og informationsafdeling, Christiansborg, fra 2005 til 2011.
Politisk-økonomisk rådgiver for den socialdemokratiske ledelse, Christiansborg, fra 2000 til 2005.
Barselsvikar, leder af Socialdemokratiets sekretariat, Europa-Parlamentet, 1996.


Biografien opdateres ikke længere fra 12. januar 2016.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]