Høring om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis

27.09.2017

Folketingets Retsudvalg afholder åben høring om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Høringen finder sted onsdag den 11. oktober 2017 kl. 9.30 - 12.30, Landstingssalen, Christiansborg.

Høringen afholdes i forbindelse med, at Danmark overtager formandskabet for Europarådet i november 2017 og har fokus på Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis og fortolkning af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

Til høringen vil følgende deltage som oplægsholdere:
- Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
- Jens Elo Rytter, Københavns Universitet
- Jonas Christoffersen - Institut for Menneskerettigheder
- Jon Fridrik Kjølbro, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
- Jacob Mchangama, Justitia
- Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet
- Børge Dahl, fhv. højesteretspræsident 

Programmet kan læses her 

Baggrundsmaterialet kan læses her

Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig - også for pressen.

Tilmelding skal ske senest 10. oktober 2017 kl. 11.00. Tilmeldingen skal ske her. 

Der er et begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet. Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek, og det anbefales derfor at møde op ca. en halv time, inden høringen starter. Det er tilladt at optage lyd og billeder under høringen, hvis det kan ske uden at forstyrre høringens afvikling i øvrigt. Høringen vil blive streamet live på www.ft.dk og vises desuden på Folketingets tv-kanal.

 

Se flere nyheder fra Folketinget