Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 336

Ministeren bedes efter samme model som fremgår af ”Faktaark – virkning for familietyper” opgøre virkningen for følgende typer både for enlige og for par: a) Kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden børn b) Kontanthjælpsmodtagere under 30 år med børn c) Kontanthjælpsmodtagere over 30 år uden børn d) Kontanthjælpsmodtagere over 30 år med børn e) SU-modtagere (for par medtages to SU-modtagere) f) Dagpengemodtagere på maksimal sats g) Højtlønnet med lønindkomst på 600.000 kr. før skat h) Højtlønnet med lønindkomst på 1.000.000 kr. før skat Ministeren bedes derudover for samtlige typer nævnt under punkt a-h samt for de i faktaarket præsenterede typer og både for enlige og par beregne, hvordan den økonomiske virkning ville være, hvis man i stedet for at beskære personfradraget hævede bundskatten. Endelig bedes ministeren foretage denne beregning både inklusiv de planlagte besparelser i DR og i en beregning, hvor DR ikke udsættes for de fremlagte besparelser.
Dato: 21-03-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: personskatter

Endeligt svar

Dokumentdato: 04-06-2018
Modtaget: 04-06-2018
Omdelt: 06-06-2018

SAU alm. del - svar på spm. 336 om at beregne, hvordan den økonomiske virkning ville være, hvis man i stedet for at beskære personfradraget hævede bundskatten m.v., fra skatteministeren

SAU alm. del - svar på spm. 336.pdf
Html-version

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 18-04-2018
Modtaget: 18-04-2018
Omdelt: 18-04-2018

SAU alm. del - foreløbigt svar på spm. 336 om at beregne, hvordan den økonomiske virkning ville være, hvis man i stedet for at beskære personfradraget hævede bundskatten m.v., fra skatteministeren

Foreløbigt svar på SAU alm. del - spm. 336.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 21-03-2018
Modtaget: 21-03-2018
Omdelt: 21-03-2018

Spm. om at beregne, hvordan den økonomiske virkning ville være, hvis man i stedet for at beskære personfradraget hævede bundskatten m.v., til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version