Forespørgsel til udenrigsministeren om den kurs, Donald Trump har udstukket som præsident for USA.
Af Nikolaj Villumsen (EL) og Rasmus Nordqvist (ALT) m.fl.
(Anmeldelse 09.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Opfølgning på folkeskolereformen m.v.).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 15.12.2016. 1. behandling 10.01.2017. Betænkning 07.02.2017. 2. behandling 09.02.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v. (Offentliggørelse af tilsynssager, adgang til at give påbud, ændring af Psykolognævnets sammensætning m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 29.11.2016. Betænkning 02.02.2017. 2. behandling 09.02.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven. (Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 23.11.2016. Betænkning 07.02.2017. 2. behandling 09.02.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Overførsel af opgaver fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Flygtningenævnet og Udlændingenævnet m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 15.12.2016. 1. behandling 12.01.2017. Betænkning 07.02.2017. Omtrykt. 2. behandling 09.02.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 17.02.2017 til 3. behandling af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)).
Forslag til lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft og reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 14.12.2016. 1. behandling 24.01.2017. Betænkning 02.02.2017. 2. behandling 07.02.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om dansk tilslutning til det forstærkede samarbejde i EU om en afgift på finansielle transaktioner.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 16.11.2016. 1. behandling 07.12.2016. Betænkning 02.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love. (Ny regulering af husdyrbrug m.v. og indførelse af generelle regler for anvendelse af gødning på arealer og for husdyrbrug m.v. som udmøntning af dele af fødevare- og landbrugspakken samt ændringer som følge af VVM-direktivet m.v.).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 12.01.2017. 1. behandling 19.01.2017. Betænkning 08.02.2017).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 14.12.2016. 1. behandling 12.01.2017. Betænkning 09.02.2017. Omtrykt).
Forslag til lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. (Digitalisering af barselslovens beskæftigelseskrav og beregning, mulighed for mere fleksibel afholdelse af fædreorlov, fastsættelse af klageadgang i sager om sygedagpengeforsikring, omregning af månedsbaserede arbejdsløshedsdagpenge til berørte uger m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 08.02.2017).
Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 10.02.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner.
Af Marie Krarup (DF) m.fl.
(Fremsættelse 18.01.2017).
Forespørgsel til børne- og socialministeren om diskrimination af personer med handicap.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Anmeldelse 02.12.2016. Fremme 06.12.2016).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 23. februar 2017.
Forespørgsel til børne- og socialministeren om sociale konsekvenser for børn og udsatte grupper.
Af Ane Halsboe-Jørgensen (S) og Pernille Rosenkrantz-Theil (S).
(Anmeldelse 13.12.2016. Fremme 15.12.2016).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 23. februar 2017.
Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven. (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 14.12.2016).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0