L 133 Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.
Af: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 10-02-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 21-02-2017
Betænkning afgivet 01-03-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 14-03-2017
3. behandlet, vedtaget 21-03-2017
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med lovforslaget indføres en jobpræmie til langtidsledige, med henblik på at de kommer i beskæftigelse.
Målgruppen er personer, der i uge 48 i 2016 modtog og har haft et langvarigt sammenhængende forløb med modtagelse af følgende forsørgelsesydelser:

- Kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, revalideringsydelse under revalidering og forrevalidering samt ledighedsydelse, og som i uge 48 i 2016 har haft 1 års sammenhængende forløb i ydelsessystemet svarende til 47 uger ud af de seneste 52 uger. Integrationsydelse tæller med i opfyldelsen af ancienniteten på 47 uger ud af de seneste 52 uger.

- Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse, og som i uge 48 i 2016 har haft et sammenhængende forløb i ydelsessystemet svarende til 71 uger ud af de seneste 78 uger.

Jobpræmien beregnes som 10 pct. af arbejdsindkomsten fra ustøttet beskæftigelse, dog maksimalt 2.500 kr. pr. måned. Jobpræmien er skattefri og påvirker ikke andre offentlige forsørgelsesydelser. Der kan maksimalt udbetales jobpræmie i 18 måneder, hvormed en person i alt kan modtage op til 45.000 kr. i jobpræmie.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 89 (S, DF, V, LA, RV og KF), imod stemte 5 (ALT), hverken for eller imod stemte 13 (EL og SF).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0