L 76 Forslag til lov om ændring af lægemiddelloven og vævsloven.
(Sikkerhedskrav til lægemidlers emballage og øget sikkerhed ved distribution og eksport af humane væv og celler m.v.).
Af: Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)
Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Spørgsmål

14 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
L 76 - spørgsmål 1 Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/11-16 fra LGBT Danmark, til sundheds- og ældreministeren
Svar på spm. 1.docm
Html-version
Notat om enlige og lesbiskes muligheder for assisteret reproduktion.docm
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 76 - spørgsmål 2 Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/12-16 fra Foreningen Solomor, til sundhedsministeren
SUU L 76 - svar på spm. 2 [DOK297130].docm
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 76 - spørgsmål 3 Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/2-17 fra Cryos International og Nordic Cryobank, til sundhedsministeren
Svar på spm. 3.pdf
Html-version
Bilag.pdf
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 76 - spørgsmål 4 Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/2-17 fra Cryos International og Nordic Cryo Bank, til sundhedsministeren
Svar på spm. 4.pdf
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 76 - spørgsmål 5 Spm. om der foreligger dokumentation for, at donorsæd er videregivet fra recipient til andre ikke tiltænkte personer, til sundhedsministeren
Svar på spm. 5.pdf
Html-version
Kopi svar på spm. 7.pdf
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 76 - spørgsmål 6 Spm. om man fra de danske myndigheders side har erfaringer med, at manglende sporbarhed af donorsæd har været eller er et reelt problem, til sundhedsministeren
Svar på spm. 6.pdf
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 76 - spørgsmål 7 Spm. om omfanget af tilfælde, hvor donorsæd er blevet udvekslet mellem private personer, fremfor at donorsæden er blevet købt direkte hos en sædbank, til sundhedsministeren
Svar på spm. 7.pdf
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 76 - spørgsmål 8 Spm. om, hvorfor der er forskellige vurderinger af, om der med lovforslaget er tale af en overimplementering eller ej, til sundhedsministeren
Svar på spm. 8.pdf
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 76 - spørgsmål 9 Spm. om ministeren er indstillet på at indsætte en bestemmelse om evaluering af loven, til sundhedsministeren
Svar på spm. 9.pdf
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 76 - spørgsmål 10 Spm. om redegørelse for det nærmere indhold af de dele af lovforslaget som træder i kraft hhv. 1. juli 2017, 1. juli 2018, 9. feb. 2019 og 1. juli 2019, til sundhedsministeren
Svar på spm. 10.pdf
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 76 - spørgsmål 11 Spm. om de direktiver, der ligger til grund for lovforslaget, giver mulighed for senere ikrafttrædelsestidspunkter end de i lovforslaget foreslåede datoer, til sundhedsministeren
Svar på spm. 11.pdf
Html-version
Kopi svar på spm. 10.pdf
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 76 - spørgsmål 12 Spm. om distributionskravet, som foreslås med dette lovforslag, reelt vil kunne forhindre alvorlige utilsigtede og uønskede hændelser med donorsæd som f.eks. overførsel af alvorlige arvelige sygdomme fra donoren til en række donorbørn, til sundhedsministeren
Svar på spm. 12.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 76 - spørgsmål 13 Spm. om, hvordan enlige og homoseksuelle i andre lande stilles i forhold til at modtage sæd fra Danmark, såfremt dette lovforslag vedtages, til sundhedsministeren
Svar på spm. 13.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 76 - spørgsmål 14 Spm. om, hvordan man vil sikre en forsvarlig behandling af personoplysninger og den nødvendige datasikkerhed, hvis dette lovforslag vedtages, til sundhedsministeren
Svar på spm. 14.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
14 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200