L 4 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og barselsloven.
(Præciseringer af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 05-10-2016
1. behandlet / henvist til udvalg 11-10-2016
Betænkning afgivet 16-11-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 22-11-2016
3. behandlet, vedtaget 24-11-2016
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik den 18. november 2015 ”Aftale om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - jobreform fase I”.

Den lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen blev vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 med vedtagelsen af lov nr. 296 af 22. marts 2016.

Dette lovforslag indeholder forslag til præciseringer af en række bestemmelser i lov om aktiv socialpolitik, som blev indført med ovenstående lovforslag, og skal derfor ses i sammenhæng med den vedtagne ændringslov. Derudover indeholder lovforslaget en række forslag til konsekvensrettelser i lov om aktiv socialpolitik. Endelig genindføres ved lovforslaget en hjemmel i barselsloven, så det igen kan få konsekvens for arbejdsgivers refusionsret, hvis arbejdsgiver anmelder graviditetsbetinget sygefravær for sent. Reglen blev utilsigtet ophævet i 2012, da administrationen af barselsreglerne blev overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 55 (DF, V, LA og KF), imod stemte 52 (S, EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0