1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortræder som ordinært medlem af Folketinget for Jonas Dahl (SF).
Forslag til lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber. (Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 13.01.2016. 1. behandling 26.01.2016. Betænkning 15.03.2016. 2. behandling 29.03.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 26.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Regulering af mindre droner, justering af arbejdsmiljøregler samt afgifter og gebyrer).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 04.03.2016. Betænkning 24.05.2016. 2. behandling 26.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love. (Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 04.03.2016. Betænkning 19.05.2016. 2. behandling 24.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år m.v.).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(2. behandling 24.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(2. behandling 24.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil. (Ændring af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, ændring af reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, fastsættelse af brændstofforbruget for særlig store biler, nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 05.04.2016. Betænkning 12.05.2016. 2. behandling 19.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 26.05.2016. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 27.05.2016 uden for tillægsbetænkningen af skatteministeren (Karsten Lauritzen)).
Forslag til lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 08.04.2016. Betænkning 19.05.2016. 2. behandling 27.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen. (Konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 08.04.2016. Betænkning 19.05.2016. Omtrykt. 2. behandling 27.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger. (Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.).
Af kulturministeren (Bertel Haarder).
(Fremsættelse 26.02.2016. 1. behandling 18.03.2016. Betænkning 11.05.2016. 2. behandling 19.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 05.04.2016. Betænkning 18.05.2016. 2. behandling 24.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 30.05.2016 til 3. behandling af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen)).
Forslag til folketingsbeslutning om en nedslidningspensionsordning.
Af Karsten Hønge (SF) m.fl.
(Fremsættelse 01.03.2016. 1. behandling 05.04.2016. Betænkning 18.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om reform af folkekirkens økonomi.
Af Mette Bock (LA) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2016. 1. behandling 20.05.2016. Betænkning 25.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om EU's støtte til tyrekalveopdræt.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Fremsættelse 01.03.2016. 1. behandling 03.05.2016. Betænkning 27.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om bedre muligheder for vandløbsvedligeholdelse og tilpasning af vandløbenes vandføringsevne.
Af Carsten Bach (LA) og Mette Bock (LA).
(Fremsættelse 23.02.2016. 1. behandling 26.04.2016. Betænkning 12.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at fastholde økologimålsætningen.
Af Maria Reumert Gjerding (EL) m.fl.
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 26.04.2016. Betænkning 25.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at sælge statsejede campingpladser.
Af Joachim B. Olsen (LA) m.fl.
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 19.05.2016. Betænkning 25.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et uafhængigt, fagligt baseret biodiversitetsråd.
Af Christian Poll (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 12.05.2016. Betænkning 25.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om øget regulering af realkreditinstitutters og realkreditforeningers mulighed for at hæve bidragssatser og kursskæringsgebyrer.
Af Pelle Dragsted (EL), Josephine Fock (ALT) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).
(Fremsættelse 18.03.2016. 1. behandling 13.05.2016. Betænkning 26.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i virksomheder og statslige institutioner.
Af Laura Lindahl (LA) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 13.05.2016. Betænkning 26.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om fysisk tilgængelighed til valghandlinger.
Af Jakob Sølvhøj (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 09.05.2016. Betænkning 27.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om forenkling af hjælp til børn med handicap.
Af Jakob Sølvhøj (EL), Orla Hav (S), Karina Adsbøl (DF), Torsten Gejl (ALT) og Trine Torp (SF) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 24.05.2016. Betænkning 27.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven m.v.
Af Christian Rabjerg Madsen (S) og Rasmus Prehn (S).
(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 11.05.2016. Betænkning 19.05.2016. Tilføjelse til betænkning 26.05.2016. Ændringsforslag nr. 2 af 30.05.2016 uden for tilføjelse til betænkningen af Kim Christiansen (DF)).
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en taskforce til kontrol af Ubers erhvervsmæssige personbefordring.
Af Henning Hyllested (EL), Kim Christiansen (DF) og Karsten Hønge (SF).
(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 11.05.2016. Betænkning 26.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om annullering af planlagte besparelser i SKAT.
Af Rune Lund (EL), René Gade (ALT) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2016. 1. behandling 24.05.2016. Betænkning 27.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ytringsfrihedskommission.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 15.03.2016. 1. behandling 17.05.2016. Betænkning 26.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om konsekvensanalyse af lovforslags betydning for retssikkerheden.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 24.05.2016. Betænkning 27.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om lovliggørelse af peberspray til selvforsvar inden for rammerne af lovligt nødværge.
Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 05.04.2016. 1. behandling 24.05.2016. Betænkning 26.05.2016).
Forslag til lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge.
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 04.05.2016. 1. behandling 11.05.2016. Betænkning 24.05.2016).
Forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 19.04.2016. Betænkning 26.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Konsekvensændringer som følge af overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 28.04.2016. Betænkning 26.05.2016).
Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 26.04.2016. 1. behandling 04.05.2016. Betænkning 27.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Implementering af håndhævelsesdirektivet).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 26.04.2016. 1. behandling 04.05.2016. Betænkning 27.05.2016. Ændringsforslag nr. 3 og 4 af 30.05.2016 uden for betænkningen af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen)).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 27.04.2016. 1. behandling 04.05.2016. Betænkning 25.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 27.04.2016. 1. behandling 04.05.2016. Betænkning 25.05.2016. Ændringsforslag nr. 13-15 af 30.05.2016 uden for betænkningen af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen)).
Forslag til lov om ændring af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder og lov om miljø og genteknologi. (Dyrkningsforbud, obligatorisk digital kommunikation m.v.).
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 12.11.2015. 1. behandling 19.11.2015. Betænkning 12.05.2016).
Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven. (Skærpelse af straffen i grove dyreværnssager, meddelelse af påbud og forbud, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure).
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 25.02.2016. 1. behandling 30.03.2016. Betænkning 18.05.2016).
Forslag til lov om ændring af arkivloven. (Kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen).
Af kulturministeren (Bertel Haarder).
(Fremsættelse 20.04.2016. 1. behandling 28.04.2016. Betænkning 25.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedlæggelse af den sociale særtilskudspulje).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 27.04.2016. 1. behandling 09.05.2016. Betænkning 26.05.2016).
Forslag til lov om integrationsgrunduddannelse (igu).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 04.05.2016. 1. behandling 10.05.2016. Betænkning 27.05.2016. Ændringsforslag nr. 2 af 30.05.2016 uden for betænkningen af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)).
Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 04.05.2016. 1. behandling 10.05.2016. Betænkning 27.05.2016. Ændringsforslag nr. 10 og 11 af 30.05.2016 uden for betænkningen af Josephine Fock (ALT) og Sofie Carsten Nielsen (RV)).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 27.04.2016. 1. behandling 24.05.2016. Betænkning 26.05.2016. Ændringsforslag nr. 1 af 30.05.2016 uden for betænkningen af Pernille Skipper (EL), Christina Egelund (LA), Josephine Fock (ALT) og Lisbeth Bech Poulsen (SF)).
Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven. (Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.05.2016. 1. behandling 10.05.2016. Betænkning 26.05.2016).
Forslag til lov om ændring af straffeloven og om ophævelse af Lov, hvorved det forbydes fra dansk Territorium at understøtte krigsførende Magter. (Væbnede konflikter i udlandet m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.05.2016. 1. behandling 10.05.2016. Betænkning 26.05.2016).
Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, selskabsskatteloven og fusionsskatteloven. (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 20.11.2015. 1. behandling 04.12.2015. Betænkning 26.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 23.02.2016. 1. behandling 28.04.2016. Betænkning 26.05.2016. Omtrykt. Ændringsforslag nr. 7 af 30.05.2016 uden for betænkningen af skatteministeren (Karsten Lauritzen)).
Forslag til lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale.
Af udenrigsministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 19.04.2016. Betænkning 26.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af en vejledende folkeafstemning i Danmark forud for Tyrkiets optagelse i EU.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Fremsættelse 13.04.2016).
Forespørgsel til udenrigsministeren om Vestsahara.
Af Christian Juhl (EL), Mette Gjerskov (S), Rasmus Nordqvist (ALT), Holger K. Nielsen (SF), Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Magni Arge (T).
(Anmeldelse 13.04.2016. Fremme 15.04.2016).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 2. juni 2016.
PUNKT 32 OG 33 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0