L 88 Forslag til lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende.
Af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 16-12-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 12-01-2016
Betænkning afgivet 27-01-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 02-02-2016
3. behandlet, vedtaget 04-02-2016
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Lovforslaget indeholder følgende elementer:

- Lov nr. 596 af 12. juni 2013 om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende ophæves pr. 1. april 2016.
- Der etableres en overgangsordning for selvstændigt erhvervsdrivende, som påbegynder orlov inden lovens ikrafttræden. Udbetaling af kompensation til sådanne selvstændigt erhvervsdrivende sker efter de hidtil gældende regler.
- Hvis orloven afbrydes, bortfalder retten til yderligere kompensation fra barselsudligningsordningen.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 54 (DF, V, LA og KF), imod stemte 53 (S, EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.