L 88 Forslag til lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende.
Af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 16-12-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 12-01-2016
Betænkning afgivet 27-01-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 02-02-2016
3. behandlet, vedtaget 04-02-2016
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Lovforslaget indeholder følgende elementer:

- Lov nr. 596 af 12. juni 2013 om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende ophæves pr. 1. april 2016.
- Der etableres en overgangsordning for selvstændigt erhvervsdrivende, som påbegynder orlov inden lovens ikrafttræden. Udbetaling af kompensation til sådanne selvstændigt erhvervsdrivende sker efter de hidtil gældende regler.
- Hvis orloven afbrydes, bortfalder retten til yderligere kompensation fra barselsudligningsordningen.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 54 (DF, V, LA og KF), imod stemte 53 (S, EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0