L 140 Forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 26-02-2016
1. behandlet / henvist til udvalg 03-03-2016
Betænkning afgivet 13-04-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 21-04-2016
3. behandlet, vedtaget 26-04-2016
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at oprette den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AE) og at fastlægge den organisatoriske ramme herfor. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil modtage teknisk og administrativ bistand fra ATP. Samtidig med lovforslaget fremsattes lovforslag L 141, hvorved der foretages de nødvendige ændringer af lov om arbejdsskadesikring og andre love, som skal sikre en overdragelse af Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings opgaver til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

I lovforslaget opregnes indledningsvis de opgaver, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fremover skal varetage, herunder Arbejdsskadestyrelsens nuværende opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings opgaver vedrørende finansiering af udgifter til erstatning m.v. og udbetaling af erstatning m.v. på erhvervssygdomsområdet.

Lovforslaget indeholder derudover regler om, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal ledes af en direktør med ansvar over for en bestyrelse bestående af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og det offentlige samt regler om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings samarbejde med ATP. Der er tillige regler om bl.a. optagelse af lån, årsregnskab og revision og om, at beskæftigelsesministeren fører tilsyn med, at institutionen følger lovgivningen.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 95 (S, DF, V, LA, ALT, RV og KF), imod stemte 12 (EL og SF), hverken for eller imod stemte 0.
Sambehandlet med: