L 112 Forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer.
(Assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrum).
Af: Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)
Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-01-2016
1. behandlet / henvist til udvalg 11-02-2016
Betænkning afgivet 15-03-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 31-03-2016
3. behandlet, vedtaget 05-04-2016
Ministerområde:
Sundheds- og Ældreministeriet
Resumé:
Inden for målgruppen for stofindtagelsesrum er der en relativt lille særlig belastet gruppe injektionsbrugere, som ikke fysisk er i stand til at injicere deres euforiserende stoffer. Det kan være personer, som er meget abstinente og ryster så meget, at de ikke selv kan injicere stoffet eller ikke kan se eller nå en brugbar vene. For at sikre, at fordelene ved stofindtagelsesrum også kommer denne målgruppe til gavn, bemyndiges sundheds- og ældreministeren med lovforslaget til at fastsætte nærmere regler om stofindtagelse i stofindtagelsesrum.

På baggrund af bemyndigelsen vil det blive fastsat, at stofindtagelsesrummets brugere selv skal foretage stofindtagelsen, idet den enkelte kommunalbestyrelse dog kan beslutte at give injektionsbrugere, der ikke fysisk er i stand til at indtage deres euforiserende stof uden assistance, adgang til at blive assisteret af en anden person, som skal være 18 år eller derover, og som ikke må tilhøre stofindtagelsesrummets personale.

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 86 (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 22 (DF), hverken for eller imod stemte 0.