L 10 Forslag til lov om net- og informationssikkerhed.
Af: Forsvarsminister Peter Christensen
Udvalg: Forsvarsudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 07-10-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 23-10-2015
Betænkning afgivet 19-11-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 08-12-2015
3. behandlet, vedtaget 10-12-2015
Ministerområde:
Forsvarsministeriet
Resumé:
Lovforslaget er en genfremsættelse af L 201 fra folketingsåret 2014-15, 1. samling, og har til formål at styrke informationssikkerheden i telesektoren. Lovforslaget indebærer, at den eksisterende regulering af informationssikkerhed og beredskab på teleområdet overføres til en selvstændig lov. Samtidig skærpes kravene til teleudbydernes informationssikkerhed, så der tages højde for samfundets afhængighed af telenettet og det aktuelle trusselsbillede, hvor især omfanget af cyberangreb og avanceret industrispionage er stigende.

I lovforslaget indgår bl.a., at Center for Cybersikkerhed bemyndiges til at fastsætte regler om minimumskrav til teleudbydernes håndtering af informationssikkerheden og krav til teleudbydernes risikostyring i forbindelse med at indgå og gennemføre aftaler med leverandører. Desuden skal Center for Cybersikkerhed kunne påbyde teleudbydere at inddrage nærmere angivne områder af deres virksomhed samt nærmere angivne trusler mod informationssikkerheden i deres risikostyringsprocesser. Derudover vil Center for Cybersikkerhed kunne påbyde teleudbyderne at træffe konkrete sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at sikre et passende informationssikkerhedsniveau.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 86 (S, DF, V, LA, RV, SF, KF), imod stemte 15 (EL, ALT), hverken for eller imod stemte 0.