B 87 Forslag til folketingsbeslutning om en udredning af kunstneres sociale og økonomiske forhold.
Udvalg: Kulturudvalget
Samling: 2015-16
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 15-03-2016
1. behandlet/henvist til udvalg 28-04-2016
Ministerområde:
Kulturministeriet
Resumé:
Med forslaget pålægges regeringen at foretage en udredning af udøvende og skabende kunstneres sociale og økonomiske rammer. Forslaget fremsættes med henblik på at mindske social og økonomisk usikkerhed for kunst- og kulturliv.