Beslutningsforslag

Din søgning gav 197 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 197 Forslag til folketingsbeslutning om et dansk bidrag til en international maritim operation med henblik på borttransport af rester fra Libyens kemiske våbenlager. Udenrigsminister Kristian Jensen (V) 2015-16
B 196 Forslag til folketingsbeslutning om at undersøge mulighederne for at skærpe forholdene på tålt ophold. Martin Henriksen (DF), Peter Skaarup (DF), Dan Jørgensen (S), Trine Bramsen (S), Simon Emil Ammitzbøll (LA) 2015-16
B 195 Forslag til folketingsbeslutning om lovforslag om Danmarks natur og biodiversitet. Lisbeth Bech Poulsen (SF), Jonas Dahl (SF), Pia Olsen Dyhr (SF) 2015-16
B 194 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af forsigtigheds- og substitutionsprincippet i kemikalieregulering samt udfasning af forbrugerprodukter indeholdende CMR-stoffer. Lisbeth Bech Poulsen (SF), Jonas Dahl (SF), Pia Olsen Dyhr (SF) 2015-16
B 193 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2014. 2015-16
B 192 Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat. Nikolaj Villumsen (EL), Eva Flyvholm (EL), Christian Juhl (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Pernille Skipper (EL), Rasmus Nordqvist (ALT), Holger K. Nielsen (SF), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Magni Arge (T) 2015-16
B 191 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af flygtninges retskrav på bolig. Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2015-16
B 190 Forslag til folketingsbeslutning om klare regler for og nye forslag til ledsageordning. Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Karina Due (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF) 2015-16
B 189 Forslag til folketingsbeslutning om at nedsætte en retssikkerhedskommission. Zenia Stampe (RV), Martin Lidegaard (RV), Sofie Carsten Nielsen (RV), Morten Østergaard (RV) 2015-16
B 188 Forslag til folketingsbeslutning om socialt frikort. Laura Lindahl (LA), Joachim B. Olsen (LA), Marianne Jelved (RV) 2015-16
B 187 Forslag til folketingsbeslutning om redegørelse for finansieringen af nye kampfly, før der foretages typevalg. Eva Flyvholm (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Peder Hvelplund (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Søren Egge Rasmussen (EL), Pernille Skipper (EL), Søren Søndergaard (EL), Jakob Sølvhøj (EL), Finn Sørensen (EL), Nikolaj Villumsen (EL) 2015-16
B 186 Forslag til folketingsbeslutning om en særskilt straf for identitetstyveri og identitetsmisbrug. Peter Kofod Poulsen (DF), Kenneth Kristensen Berth (DF), Tilde Bork (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Martin Henriksen (DF), Peter Skaarup (DF) 2015-16
B 185 Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af en vejledende folkeafstemning i Danmark forud for Tyrkiets optagelse i EU. Kenneth Kristensen Berth (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Marlene Harpsøe (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2015-16
B 184 Forslag til folketingsbeslutning om en styrkelse af revalideringsindsatsen. Finn Sørensen (EL), Peder Hvelplund (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Pernille Skipper (EL), Jakob Sølvhøj (EL) 2015-16
B 183 Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af fleksjobordningen. Finn Sørensen (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Pernille Skipper (EL), Jakob Sølvhøj (EL) 2015-16
B 182 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af ressourceforløbsordningen. Finn Sørensen (EL), Peder Hvelplund (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Pernille Skipper (EL), Jakob Sølvhøj (EL) 2015-16
B 181 Forslag til folketingsbeslutning om lempelse af betingelserne for tilkendelse af førtidspension. Finn Sørensen (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Pernille Skipper (EL), Jakob Sølvhøj (EL) 2015-16
B 180 Forslag til folketingsbeslutning om forbedret sagsbehandling og forbedring af forholdene for langvarigt syge. Finn Sørensen (EL), Peder Hvelplund (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Pernille Skipper (EL), Jakob Sølvhøj (EL) 2015-16
B 179 Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af seniorførtidspensionsordningen. Finn Sørensen (EL), Peder Hvelplund (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Jakob Sølvhøj (EL) 2015-16
B 178 Forslag til folketingsbeslutning om ret til efterværn til voldsramte kvinder efter ophold på krisecentre. Pernille Skipper (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Nikolaj Villumsen (EL) 2015-16
B 177 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af kommunalt og regionalt borgerinitiativ og lokale folkeafstemninger. Jonas Dahl (SF), Trine Torp (SF) 2015-16
B 176 Forslag til folketingsbeslutning om at forhøje bundfradraget for sommerhusudlejning. Mette Hjermind Dencker (DF), Tilde Bork (DF), Jan Rytkjær Callesen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Morten Marinus (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF) 2015-16
B 175 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af § 5 i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), om mulighed for at modtage løn under SU-berettigende praktikforløb. Jacob Mark (SF), Jonas Dahl (SF) 2015-16
B 174 Forslag til folketingsbeslutning om forbedrede opsparingsregler i forbindelse med ledsageordning for børn og voksne med handicap. Jakob Sølvhøj (EL), Søren Egge Rasmussen (EL), Søren Søndergaard (EL), Finn Sørensen (EL) 2015-16
B 173 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af kædeansvar. Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Finn Sørensen (EL) 2015-16
Din søgning gav 197 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200