B 55 Forslag til folketingsbeslutning om en officiel undskyldning til personer, der har været misrøgtet på statens sociale institutioner.
Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget
Samling: 2015-16
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 22-01-2016
1. behandlet/henvist til udvalg 12-02-2016
Ministerområde:
Social- og Indenrigsministeriet
Resumé:
Beslutningsforslaget indebærer, at regeringen skal give en officiel undskyldning på statens vegne til personer, der inden for social- og åndssvageforsorgens område er blevet vanrøgtet, og hvis tarv staten ikke har levet op til sit ansvar for at varetage. Forinden skal regeringen afdække de socialfaglige og juridiske spørgsmål vedrørende den berørte gruppe ved at gennemføre et udredningsarbejde.
Konklusionerne af denne udredning skal forelægges for Folketingets Social- og Indenrigsudvalg senest i august 2016.