§ 20-spørgsmål S 253 Om tavshedspligt i SKAT.
Til: Skatteminister Benny Engelbrecht (S)
Dato: 06-11-2014
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 06-11-2014
Endelig besvarelse 12-11-2014
Spørgsmålets ordlyd:
Er det i overensstemmelse med ministerens opfattelse af god retssikkerhed, at man i SKAT kan påberåbe sig tavshedspligt om en ændring af ligningsvejledningen i en konkret sag, når man ved, at ændringen også har betydning for andre skatteydere?
Skriftlig begrundelse:
Når skattevæsenet træffer en negativ beslutning for en skatteyder, så vil skatteyderen kunne klage over afgørelsen. Hvis SKAT træffer en positiv beslutning for en borger – altså giver borgeren medhold i, at der ikke skal betales skat – så klager borgeren naturligvis ikke. Når den positive beslutning for den konkrete skatteyder derudover belægges med tavshedspligt, så rejser det spørgsmålet om, hvordan andre skatteydere i samme situation får at vide, at der er gennemført en praksisændring. En minister har tilsynspligt med varetagelsen af opgaverne i sit embedsværk. Det gælder også, når SKAT konkret har belagt en afgørelse med tavshedspligt. Det vil derfor være relevant at høre, hvordan ministeren forvalter sin tilsynspligt i sager omgærdet af tavshedspligt.
15:34
Fjerde næstformand
Per Clausen (EL)
15:34
Claus Hjort Frederiksen (V)
15:34
Fjerde næstformand
Per Clausen (EL)
15:34
Skatteministeren
Benny Engelbrecht
15:35
Fjerde næstformand
Per Clausen (EL)
15:35
Claus Hjort Frederiksen (V)
15:37
Fjerde næstformand
Per Clausen (EL)
15:37
Skatteministeren
Benny Engelbrecht
15:37
Fjerde næstformand
Per Clausen (EL)
15:37
Claus Hjort Frederiksen (V)
15:38
Fjerde næstformand
Per Clausen (EL)
15:38
Skatteministeren
Benny Engelbrecht
15:39
Fjerde næstformand
Per Clausen (EL)
15:39
Claus Hjort Frederiksen (V)
15:39
Fjerde næstformand
Per Clausen (EL)
15:39
Skatteministeren
Benny Engelbrecht
15:40
Fjerde næstformand
Per Clausen (EL)

§ 20-spørgsmål

Dokumentdato: 06-11-2014
Modtaget: 06-11-2014
Omdelt: 06-11-2014

Er det i overensstemmelse med ministerens opfattelse af god retssikkerhed, at man i SKAT kan påberåbe sig tavshedspligt om en ændring af ligningsvejledningen i en konkret sag, når man ved, at ændringen også har betydning for andre skatteydere?

Er det i overensstemmelse med ministerens opfattelse af god retssikkerhed, at man i SKAT kan påberåbe sig tavshedspligt om en ændring af ligningsvejledningen i en konkret sag, når man ved, at ændringen også har betydning for andre skatteydere?
Html-version