Forespørgsel til kulturministeren om relationen mellem sport og politik ved store sportsbegivenheder.
Af Uffe Elbæk (UFG).
(Anmeldelse 17.02.2015. Fremme 19.02.2015. Forhandling 10.03.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 31 af Michael Aastrup Jensen (V), Søren Espersen (DF), Leif Mikkelsen (LA) og Brian Mikkelsen (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 32 af Flemming Møller Mortensen (S), Marlene Borst Hansen (RV), Annette Vilhelmsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Uffe Elbæk (UFG)).
Betænkning og indstilling fra Udvalget for Forretningsordenen om Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 57 (vedrørende Thomas Danielsen).
Af Udvalget for Forretningsordenen.
(Fremsættelse i betænkning fra Udvalget for Forretningsordenen 10.03.2015).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Styrkede kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne og skærpelse af bødeniveau for udlændinges ulovlige indrejse, ophold og arbejde).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 12.12.2014. 1. behandling 23.01.2015. Betænkning 26.02.2015. 2. behandling 10.03.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. (Ophævelse af revisionsklausul).
Af kirkeministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 17.12.2014. 1. behandling 20.01.2015. Betænkning 25.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 26.11.2014. 1. behandling 04.12.2014. Betænkning 26.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ligningsloven og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 10.12.2014. 1. behandling 15.01.2015. Betænkning 10.03.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. (Ingen prækvalifikation af nye uddannelser ved sammenlægning af eksisterende uddannelser).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 10.12.2014. 1. behandling 15.01.2015. Betænkning 10.03.2015).
Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven. (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 17.12.2014. 1. behandling 16.01.2015. Betænkning 26.02.2015).
Forslag til lov om ændring af momsloven. (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lignende sendt fra lande uden for EU og bemyndigelse til lempelse og fritagelse vedrørende faktureringspligt).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 28.01.2015. 1. behandling 17.02.2015. Betænkning 11.03.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. (Overførsel af myndighedsområder til Udbetaling Danmark samt indførelse af beføjelser til, at Udbetaling Danmark kan foretage registersamkøringer på bl.a. kommunale ydelsesområder m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 25.02.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til konventionen om barnets rettigheder.
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.
(Fremsættelse 25.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 25.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 11.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om fastfrysning af grundskylden i kroner og øre og statens overtagelse af ansvaret for opkrævning af grundskatterne.
Af Brian Mikkelsen (KF) og Mike Legarth (KF).
(Fremsættelse 04.02.2015).
1. BEHANDLINGEN AF L 145 STARTER TIDLIGST KLOKKEN 14.30.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0