L 159 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
(Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer).
Af: Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)
Udvalg: Udvalget for Landdistrikter og Øer
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 11-03-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 17-03-2015
Betænkning afgivet 14-04-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 21-04-2015
3. behandlet, vedtaget 28-04-2015
Ministerområde:
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Resumé:
Lovforslaget giver økonomi- og indenrigsministeren adgang til at yde et tilskud til kommuner til at nedsætte færgetakster for godstransport til og fra øer. Tilskuddet til kommunerne fordeles efter en nøgle for godsomsætning. Færgetakster for godstransport kan maksimalt nedsættes til at udgøre 80 pct. af færgetaksten pr. 1. januar 2015. Der er afsat 50 mio. kr. i 2015 og 125 mio. kr. om året fra 2016 til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 100 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, ALT), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.