Forespørgsel til kulturministeren, miljøministeren og skatteministeren om afgift på husstandsomdelte reklamer.
Af Jan E. Jørgensen (V), Dennis Flydtkjær (DF) og Brian Mikkelsen (KF) m.fl.
(Anmeldelse 03.02.2015).
Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Samfundstjeneste m.v.).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 05.11.2014. 1. behandling 14.11.2014. Betænkning 29.01.2015. 2. behandling 03.02.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode for kørekort m.v.).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 13.11.2014. 1. behandling 28.11.2014. Betænkning 29.01.2015. 2. behandling 03.02.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 17.12.2014. 1. behandling 15.01.2015. Betænkning 29.01.2015. 2. behandling 03.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om Aarhus Letbane og lov om trafikselskaber. (Transportministerens udtræden af Aarhus Letbane I/S).
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 05.11.2014. 1. behandling 27.11.2014. Betænkning 22.01.2015. 2. behandling 27.01.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om Odense Letbane.
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 05.11.2014. 1. behandling 27.11.2014. Betænkning 22.01.2015. 2. behandling 27.01.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Afgrening fra Cityringen til Sydhavnen, mulighed for udvidelse af afgreningen til Nordhavnen, reduktion af statens ejerandel af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, projektering af en Nordhavnstunnel m.v.).
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 12.11.2014. 1. behandling 27.11.2014. Betænkning 22.01.2015. 2. behandling 27.01.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af godskørselsloven.
Af Kim Christiansen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 11.11.2014. 1. behandling 11.12.2014. Betænkning 29.01.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. (Mulighed for indgåelse af aftale om grænsependleres ret til fravær fra arbejdet og afskaffelse af dispensation bl.a. for ikkekommunalbestyrelses-/ikkeregionsrådsmedlemmer som medlemmer i udvalg).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 05.11.2014. 1. behandling 28.11.2014. Betænkning 22.01.2015).
Forespørgsel til statsministeren om situationen i Grønland.
Af Søren Espersen (DF), Claus Hjort Frederiksen (V), Villum Christensen (LA) og Per Stig Møller (KF).
(Anmeldelse 08.10.2014. Fremme 10.10.2014).
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 17. februar 2015].
Forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 29.01.2015).
Forslag til lov om kommunale internationale grundskoler.
Af undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 29.01.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet, subsidiært ansvar for afvikling af anlæg, plan for afvikling af anlæg, sikkerhedsstillelse, forlængelse af geotermitilladelser, beredskab for forsyningsmæssige forhold, forsikring, digital kommunikation m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 28.01.2015).
Forslag til lov for Færøerne om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber.
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 29.01.2015).
Forslag til lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber.
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 29.01.2015).
Forslag til lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel. (Elsikkerhedsloven).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 28.01.2015).
PUNKT 14 OG 15 BEHANDLES SAMMEN OG STARTER TIDLIGST KLOKKEN 15.00.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0