L 68 Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S.
(Afgrening fra Cityringen til Sydhavnen, mulighed for udvidelse af afgreningen til Nordhavnen, reduktion af statens ejerandel af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, projektering af en Nordhavnstunnel m.v.).
Af: Transportminister Magnus Heunicke (S)
Udvalg: Transportudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 12-11-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 27-11-2014
Betænkning afgivet 22-01-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 27-01-2015
3. behandlet, vedtaget 05-02-2015
Ministerområde:
Transportministeriet
Resumé:
Lovforslaget indeholder forslag om projektering, anlæg og drift af en udvidelse af Metrocityringen med en afgrening til Sydhavnen. Lovforslaget indeholder endvidere forslag til projektering af en Nordhavnstunnel.

Med lovforslaget foreslås, at statens ejerandel i By & Havn I/S på 45 pct. nedbringes til 5 pct., og at Københavns Kommunes ejerandel forøges fra 55 pct. til 95 pct. Dette er statens bidrag til Sydhavnsafgreningen.

Lovforslaget er en udmøntning af en principaftale, der blev indgået den 27. juni 2014 mellem staten og Københavns Kommune om metroafgreningen til Sydhavnen samt om den fremtidige udvikling af Nordhavnen.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.