L 52 Forslag til lov om ændring af lov om Aarhus Letbane og lov om trafikselskaber.
(Transportministerens udtræden af Aarhus Letbane I/S).
Af: Transportminister Magnus Heunicke (S)
Udvalg: Transportudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 05-11-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 27-11-2014
Betænkning afgivet 22-01-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 27-01-2015
3. behandlet, vedtaget 05-02-2015
Ministerområde:
Transportministeriet
Resumé:
Lovforslaget lægger op til, at staten udtræder af Aarhus Letbane I/S, som i øjeblikket er ejet i fællesskab af staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Samtidig vil staten forpligte sig til at yde et tilskud på i alt 330 mio. kr. til Aarhus Letbane I/S til at dække fordyrelser af projektet. Aarhus Letbane I/S vil herefter alene være ejet af Aarhus Kommune (87,7 pct.) og Region Midtjylland (12,3 pct.).
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.