L 34 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.
(Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin).
Af: Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 16

Vil ministeren yde teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, der indebærer en differentieret lægelig behandlingsgaranti, således at der for så vidt angår behandlingssøgende misbrugere af hårde stoffer, som kræver øjeblikkelig behandling, tilbydes en lægesamtale senest 3 dage efter første henvendelse frem for ministerens eget forslag om 14 dage? Vil ministeren endvidere redegøre for de omkostninger, som et sådan ændringsforslag ville medføre?
Dato: 07-11-2014
Status: Endeligt besvaret
Emne: praksissektoren og kommunale sundhedsordninger

Endeligt svar

Dokumentdato: 21-11-2014
Modtaget: 21-11-2014
Omdelt: 21-11-2014

L 34 - svar på spm. 16 om yde teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, der indebærer en differentieret lægelig behandlingsgaranti, således at der for så vidt angår behandlingssøgende misbrugere af hårde stoffer, som kræver øjeblikkelig behandling, tilbydes en lægesamtale senest 3 dage efter første henvendelse frem for ministerens eget forslag om 14 dage, fra ministeren for sundhed og forebyggelse

Svar på spm. 16.DOC
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 07-11-2014
Modtaget: 07-11-2014
Omdelt: 07-11-2014

Spm. om yde teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, der indebærer en differentieret lægelig behandlingsgaranti, således at der for så vidt angår behandlingssøgende misbrugere af hårde stoffer, som kræver øjeblikkelig behandling, tilbydes en lægesamtale senest 3 dage efter første henvendelse frem for ministerens eget forslag om 14 dage, til ministeren for sundhed og forebyggelse

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version