L 83 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.
(Undtagelse af frivilligt arbejde fra krav om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, forebyggelse af arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, Arbejdstilsynets adgang til at indhente oplysninger fra eksterne registre m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 26-11-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 09-12-2014
Betænkning afgivet 14-01-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 20-01-2015
3. behandlet, vedtaget 22-01-2015
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Lovforslaget undtager arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter for en almennyttig forening, der ikke har fortjeneste som formål, fra krav om arbejdspladsvurdering (APV) og arbejdsmiljøorganisation (AMO). Frivilligt arbejde vil fortsat være omfattet af arbejdsmiljølovens øvrige bestemmelser.

Med lovforslaget skabes hjemmel til at fastsætte, at visse bestemmelser i arbejdsmiljøloven, som primært handler om arbejdets udførelse, også skal gælde arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd, der finder sted uden for arbejdstiden. Derudover skabes hjemmel til at fastsætte regler om retningslinjer og vejledning til ansatte om håndtering af vold, trusler og anden krænkende adfærd samt regler om opfølgning på sådanne episoder.

For at arbejdsmiljøindsatsen i højere grad målrettes de virksomheder, der har de største problemer med arbejdsmiljøet, og for at fortsætte Arbejdstilsynets indsats mod social dumping i relation til arbejdsmiljø, får Arbejdstilsynet desuden adgang til at indhente flere oplysninger fra eksterne registre.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 100 (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, UFG), imod stemte 5 (LA), hverken for eller imod stemte 0.