L 61 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister.
(Reform af international rekruttering m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)
Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 12-11-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 21-11-2014
Betænkning afgivet 09-12-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 12-12-2014
3. behandlet, vedtaget 18-12-2014
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Forslaget går ud på, at rekrutteringen af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft styrkes, bl.a. ved forslag om indførelse af en ny fasttrackordning og indførelse af en forsøgsordning, »Start-Up Denmark«, for selvstændigt erhvervsdrivende, at forskere skal have enklere og lettere adgang til Danmark, og at greencardordningen målrettes. Herudover skal internationale dimittender have mulighed for at ansøge om et etableringskort, og samtidig begrænses internationale dimittenders ret til dagpenge.

Forslaget udmønter dele af aftale indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 26. juni 2014 om en reform af international rekruttering, »Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft«.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, UFG), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 0.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0