B 5 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester.
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Bortfaldet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 08-10-2014
1. behandlet/henvist til udvalg 02-12-2014
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Med forslaget pålægges regeringen i indeværende folketingsår at revidere reglerne om straffeattester, således at flere dømte får en mulighed for at opnå et arbejds- eller praktikforhold.