B 34 Forslag til folketingsbeslutning om bedre indeklima i folkeskolen.
Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Bortfaldet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 20-11-2014
1. behandlet/henvist til udvalg 26-03-2015
Ministerområde:
Undervisningsministeriet
Resumé:
Ifølge forslaget skal regeringen, hvis kommuner ikke overholder lovens krav om luftkvaliteten i undervisningslokaler i folkeskolen, pålægge kommunerne at udfærdige en handleplan for at få bragt indeklimaet i orden inden udgangen af 2015.

Ifølge forslaget skal regeringen desuden overveje, hvordan kravet om en CO2-koncentration på højst 1.000 ppm, som er gældende for nybyggede undervisningslokaler, kan blive gennemført i alle lokaler inden 2016.
Sambehandlet med: