B 25 Forslag til folketingsbeslutning om et dansk militært bidrag til NATO's Resolute Support Mission i Afghanistan.
Af: Udenrigsminister Martin Lidegaard
Udvalg: Forsvarsudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: 2. beh/Vedtaget

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 13-11-2014
1. behandlet/henvist til udvalg 28-11-2014
Betænkning afgivet 16-12-2014
2. behandlet/vedtaget 18-12-2014
Ministerområde:
Udenrigsministeriet
Resumé:
Folketingsbeslutningen betyder, at Danmark fra årsskiftet 2014-2015 yder et militært bidrag til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Det danske bidrag fokuseres til at begynde med i Kabulområdet og i det nordlige Afghanistan, og det vil omfatte trænings-, rådgivnings- og støttekapaciteter. Den danske indsats vil fleksibelt blive tilpasset NATO’s og de bidragsydende landes behov i lyset af udviklingen i opgavekomplekset. Fordelingen af de danske militære bidrag på de forskellige funktioner vil derfor løbende blive tilpasset udviklingen i missionen. Ved indgangen til 2015 vil det danske militære bidrag bestå af op til ca. 160 personer.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 100 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, UFG), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 0.