L 182 Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister.
(Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn).
Af: Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV)
Udvalg: Ligestillingsudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 30-04-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 20-05-2014
Betænkning afgivet 28-05-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 03-06-2014
3. behandlet, vedtaget 11-06-2014
Ministerområde:
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Resumé:
Loven har til formål at gøre det muligt, at personer, som oplever et misforhold mellem det biologiske køn og det køn, som de identificerer sig med, kan opnå juridisk kønsskifte ved skriftlig ansøgning om nyt personnummer. På den måde vil transkønnede fremover kunne opnå juridisk kønsskifte uden krav om kirurgiske indgreb eller anden form for behandling, f.eks. hormonbehandling. Med loven indføres en refleksionsperiode på 6 måneder fra ansøgningstidspunktet, inden ansøgningen kan imødekommes, ligesom der er krav om, at den pågældende skal være fyldt 18 år ved ansøgningstidspunktet.