B 39 Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til lille knallert for 15-årige.
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2013-14
Status: 2. beh./Forkastet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 22-01-2014
1. behandlet/henvist til udvalg 21-02-2014
Betænkning afgivet 15-05-2014
2. behandlet/forkastet 03-06-2014
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Formålet med forslaget var, at 15-årige fik mulighed for at erhverve sig et kørekort til en lille knallert med en maksimal hastighed på 30 km/t.
Afstemning:
Forkastet 51 stemmer for forslaget (V, DF, LA, KF) 58 stemmer imod forslaget (S, RV, SF, EL, UFG) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget